Khối tuyển dụng

  • Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 30/07/2024

Môi trường làm việc

Vì sao chọn Việt Nhật?

Việt Nhật - Ngôi nhà chung: Trải qua hơn 20 năm phát triển, Việt Nhật đã trở thành Ngôi nhà chung của đội ngũ hàng nghìn nhân sự. "Người Việt Nhật" trở thành đồng nghiệp của nhau bởi chữ Duyên, gắn bó với Việt Nhật bởi chữ Tình và làm việc, cống hiến bởi chữ Tâm

 
Hệ thống lương thưởng cạnh tranh
Hệ thống lương thưởng cạnh tranh
Phát triển, nâng cao kiến thức
Phát triển, nâng cao kiến thức
Chế độ phúc lợi hấp dẫn
Chế độ phúc lợi hấp dẫn
Môi trường làm việc lành mạnh
Môi trường làm việc lành mạnh