Không chỉ phát triển vững mạnh ở khu vực trong nước, Việt Nhật còn mang những sản phẩm theo đúng tiêu chí "Hàng Việt Nam chất lượng cao" vươn tầm quốc tế
Các nước châu Á: Nhật, Ấn Độ, Indonesia, Campuchia, Lào,...