ủ inox

ủ inox
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Ủ INOX BÉ 2135 🙂 KÍCH THƯỚC MIỆNG 14.3 ĐÁY 14.8 CAO 19

Ủ INOX BÉ 2145 🙂 KÍCH THƯỚC MIỆNG 14.5 ĐÁY 15 CAO 21.2

Ủ INOX BÉ 2155 🙂 KÍCH THƯỚC MIỆNG 14.8 ĐÁY 15.3 CAO 23.5

Sản Phẩm Liên Quan