Tựa trung cũ

Tựa trung cũ
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước 33.7 *30.4 *70.5

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

🙂  🙂  🙂  🙂  🙂 

kích thước mặt ghế 33.7 *30.4

kích thước chân ghế  35

chiều cao cả tựa  70.5

Sản Phẩm Liên Quan