Thùng chữ nhật to 5372

Thùng chữ nhật to 5372
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước 62.2 *45.5 *32.5

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Thùng chữ nhật bé 5370 – kích thước 40.5 *30.5 *23.5

Thùng chữ nhật trung 5371 – kích thước 52.2 *37 *27.8

Thùng chữ nhật to 5372 – kích thước 62.2 *45.5 *32.5

Thùng chữ nhật đại 5373- kích thước 68.2 *52 *36.8

Sản Phẩm Liên Quan