Rổ tim 3425

Rổ tim 3425
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Rổ tim 3425-1 kích thước miệng 22 đáy 10  cao 6 cm

Rổ tim 3425-2 kích thước miệng 26 đáy 12.5 cao 7 cm

Sản Phẩm Liên Quan