Rổ bầu dục đại

Rổ bầu dục đại
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

🙂 🙂  🙂  🙂  🙂

Kích thước miệng 62,3 *44,7

Kích thước đáy 39 *44

chiều cao 24

Sản Phẩm Liên Quan