Phích vuông 24l + 38l

Phích vuông 24l + 38l
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin khách hàng

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Phích  vuông 24L 🙂 kích thước miệng 44 *30 🙂 đáy 40 *25 🙂 cao 33

Phích vuông 38l 🙂 kích thước miệng 50 *37 🙂 đáy 44.5 *34 🙂 cao 38

Sản Phẩm Liên Quan