Lạnh vuông bộ 5

Lạnh vuông bộ 5
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước Xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Lạnh vuông bộ 5 có nhiều kích cỡ khác nhau

Lạnh vuông – 5 – KT 16.5 *16.5 *8.5

Lạnh vuông – 4 – KT 15 *15 *7.5

Lạnh vuông – 3 – KT 12.5 *12.5 *6

Lạnh vuông – 2 -KT 11.5 *11.5 *5

Lạnh vuông – 1 -KT 9 *9 *4

Sản Phẩm Liên Quan