Lạnh bầu 508

Lạnh bầu 508
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi

Thông tin chi tiết

lạnh 508 có 3 hộp khác nhau

lạnh bầu – 5 – kt 22.3 *15 *9.5

lạnh bầu -4 – kt 19.7 * 13.7 *9.2

lạnh bầu  -3 – kt 17.5 *12 * 8

 

Sản Phẩm Liên Quan