Hộp thực phẩm CN 6532

Hộp thực phẩm CN 6532
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Hộp thực phẩm CN No 6532-1: 14.3*10.8*8.2

Hộp thực phẩm CN No 6532-2: 7.7*14.3*10.3

Hộp thực phẩm CN No 6532-3: 20.7*16.2*11.8

Sản Phẩm Liên Quan