Đĩa xoáy 236 +237 +238 +239

Đĩa xoáy 236 +237 +238 +239
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Đĩa xoáy 1236-1(236) kích thước 15.4 *1.8 cm

Đĩa xoáy 1236-2(237) kích thước 17.8 * 2 cm

Đĩa xoáy 1236-3(238) kích thước 20 *  2 cm

Đĩa xoáy 1236-4(239) kích thước 23 *2.5 cm

Sản Phẩm Liên Quan