Cốc vuông to 6253 + bé 6252

Cốc vuông to 6253 + bé 6252
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Cốc vuông to   🙂 kích thước  miệng 8.2 *8.4 *9.2

Cốc vuông trung 🙂 kích thước miệng 6.7 *7 *8

Sản Phẩm Liên Quan