Cốc trà no 25 + Ly kem LR 03 + Ly kem LR05

Cốc trà no 25 + Ly kem LR 03 + Ly kem LR05
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Cốc trà trung No 25 🙂 kích thước 7.2 *6.3 *7.9

Cốc kem to LR 03 🙂 kích thước 8.6 *6.5 *8.1

Cốc kem nhỏ LR 05 🙂 kích thước 8.8 *7.4 *11.5

 

Sản Phẩm Liên Quan