Cốc 6A + 6B + 6C

Cốc 6A + 6B + 6C
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Cốc bầu 6A 6361 🙂 kích thước 8.2 *6.2 *12

Cốc bầu trung 6C 6363 🙂 kích thước 7.7 *6 *10

Cốc pháp 6B 6365 🙂 kích thước 10 *6.5 *12.7

 

Sản Phẩm Liên Quan