Bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

Hiện tại sản phẩm có ba loại

Loại 6L 3946-3  kích thước  miệng 24 đáy 25 cao 26 cm

loại 8L  3946-1 kích thước  miệng 24 đáy 25 cao 35 cm

loại 10L 3946-2 kích thước  miệng 24 đáy 25 cao 38 cm

 

Sản Phẩm Liên Quan