Bật rác gấu

Bật rác gấu
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

bật gấu có 2 kích thước khác nhau

😛 bật gấu trung  (miệng 23*22 – đáy 22 *22 – cao 32)

😛 bật gấu bé ( miệng 20 *19 – đáy 18.2 *18.2 – cao 17)

Sản Phẩm Liên Quan