Bật rác nhí 8040 – Bật rác trung 8041 – Bật rác đại 8042

Bật rác nhí 8040 – Bật rác trung 8041 – Bật rác đại 8042
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần thông tin chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

  • Bật nhí        – kích thước: 18x16x21 cm
  • Bật trung    – kích thước: 25x22x29 cm
  • Bật đại        – kích thước: 29x27x35 cm

Sản Phẩm Liên Quan