Bành hai mầu

Bành hai mầu
  • Giá sản phẩm Liên hệ
  • Hãng sản xuất
  • Kích thước xem phần chi tiết

Gọi trực tiếp cho chúng tôi
0

Thông tin chi tiết

? ?  ?  ?  ?

kích thước mặt ghế  38.5 *33

kích thước chân ghế  35.2

chiều cao cả tựa  70.5

Sản Phẩm Liên Quan