Liên hệ

CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT NHẬT

 -Đồng Xuân –  Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT:  0243 927 5915 – 0243 927 4710 – 0243.927.4709 – 0243 927 4906

ĐT : 0243.824.0333 – 0243.824.1333

024 3927 4196 – 3927 5914

Emai: khachhang@vietnhatplastic.com

www.vietnhatplastic.com